ผลหวยลาวหลวงน้ำทา


ประจำงวดที่ 27 มิถุนายน 2022

ผลหวยลาวหลวงน้ำทา พิเศษ

รางวัลเลข 5 ตัว

18340

รางวัลเลข 4 ตัว

8340

รางวัล 2 ตัวบน

40

รางวัลเลข 3 ตัว

340

รางวัล 2 ตัวล่าง

83


ผลหวยลาวหลวงน้ำทา VIP

รางวัล 5 ตัว

รอผล

รางวัลเลข 4 ตัวรอผล
รางวัลเลข 3 ตัวรอผล
รางวัล 2 ตัวบนรอผล
รางวัล 2 ตัวล่างรอผล

ผลหวยลาวหลวงน้ำทา 5D

รางวัล 5 ตัว

รอผล

รางวัลเลข 4 ตัวรอผล
รางวัลเลข 3 ตัวรอผล
รางวัล 2 ตัวบนรอผล
รางวัล 2 ตัวล่างรอผล